zondag 22 juli 2018

Zomerschrijverijtje n.a.b het Flow vakantieboek 2018


ZomerSchrijverijtje Flow Vakantieboek 2018

Samen met het Flow vakantieboek van zomer 2018, kun je de hele zomer creatief en onderzoekend schrijven. Schrijftips voor creatief schrijven

Zorg voor fijn materiaal
Bewaak je privacy
Dateer alles
Kies een ingang of opening (een zin, een vraag, een woord)
Schrijf snel
Houd je pen in beweging
Weerstand is oké en interessant om over te schrijven
Geen zin? Schrijf dáárover.
Doe 1 ding tegelijk (óf schrijven, óf teruglezen)
Let niet op spelling & grammatica
Bepaal van te voren het aantal bladzijden of de tijd dat je gaat schrijven
Laat je innerlijke teugels vieren
Wees zo eerlijk als je maar durft
Schrijf gedetailleerd
Het hoeft niet mooi te worden
Schrijf overal
Kras niets door, scheur niets uit, gooi niets weg
Lees ’t eens hardop voor
Stokt ‘t? Herhaal je laatste zin, of schrijf dat je niets meer weet
Begin gewoon
Vals spelen mag, interpreteer oefeningen zoals je wilt.
5 minuten is al geweldig

Ochtendpagina’s
Dit is een basisoefening uit het boek “The Artist Way” van Julia Cameron die werkt op een bijzonder voedende en creatieve manier. Zo doe je het:
Schrijf iedere dag zo vroeg mogelijk in de ochtend 3 bladzijden vol. Je kunt dit niet fout doen. Niets is te onbeduidend, te gek, te stom of te raar om op te schrijven. Gewoon 3 bladzijden vullen met wat op dat moment in je leeft en in je opkomt. Laat de bladzijden aan niemand lezen, en lees ze zelf de eerste weken ook niet terug. Je mag klagen, het mag saai zijn, herhalingen bevatten, hoogdravend of kinderachtig zijn. Sla geen dag over.

Eenvoudig beginnen
Kies een woord of thema en schrijf 5 of 10 minuten alles dat in je opkomt naar aanleiding van dat woord of thema. Streep aan wat het belangrijkste is of wat je raakt of verbaast en schrijf dan tien zinnen op over dat thema of onderwerp.

Flow vakantieboek 2018

Blz. 1 /omslag: Als je kon vliegen, waar zou je heengaan? Waarom? Schrijf blz. 3 hiermee vol.

Blz. 4/5: Vertel iets over je favoriete soort vakanties. Vul de ruimte die er is rond de tekst op blz. 4 en 5.

Blz. 5: Wat is jouw favoriete manier van vertragen? 5 minuten schrijven lekker traag.

Blz. 6: Schrijf een gedicht met behulp van de plaatjes op blz. 6. Gebruik maximaal 20 woorden. Het gedicht hoeft aan geen enkele dichtvorm te voldoen. Schrijf gewoon dichterlijk.

Blz. 7: Schrijf over een fijne vakantie van toen. 20 regels. Niet 20 zinnen, maar de ruimte van 20 regels. Je kunt dit met een mooi handschrift schrijven op blz. 8 in de afbeelding.

Blz. 9: Zoek de tekst op van het liedje “ de paden op, de lanen in…” Wat vind je van de tekst. Kun je hem zingen?

Blz. 11: Schrijf over een ervaring van heimwee. Van jezelf of van een ander. Schrijf 5 minuten zonder nadenken alles dat je invalt.

Blz. 15: Schrijf over het meisje op blz. 15. Welke overeenkomst is er met jou? Schrijf 7 minuten aan een stuk. Houd je pen in beweging.

Blz. 16: Schrijf op blz. 16/17 een rondeel over onbezonnenheid, spontaniteit of verrassingen (of schrijf drie rondelen). Of schrijf over de zee.

Een rondeel is een dichtvorm met 8 regels tekst, waarvan sommige zich herhalen. De herhaling maakt het dichterlijk. Voorbeeld:
1 Onbezonnen begon ik te kussen
2 Niet wetende dat ik ooit
3 Zijn zoon zou baren
1 Onbezonnen begon ik te kussen
5 En nu jaren later, ben ik zo rijk
6 Met wat er toen ontsprong
1 Onbezonnen begon ik te kussen
2 Niet wetende dat ik ooit

Blz. 19: Soorten voorpret. Maak een opsomming.
Bij een opsomming of een lijstje nummer je in je kantlijn van boven naar beneden van 1 t/m 10 (of langer als je veel wilt opsommen). Vervolgens som je op wat je te binnen schiet naar aanleiding van de opdracht.

Blz. 21: Geef geen antwoord op de vragen van blz. 21. Schrijf over een zoektocht (zie blz. 20). Vul de hele blz. 21 daarmee. Vol is klaar.

Blz. 22 t/m 35: Schrijf associatief woorden op de foto´s. Schrijf impulsief alles op dat je te binnen schiet als je naar de foto kijkt. Gebruik ook emotie woorden en noteer herinneringen. Kies 1 beeld, woord of herinnering uit en schrijf daarover een rondeel.

Blz. 37: Maak een lijstje van je 20 lievelingsspullen. Dingen die je graag zou redden uit je brandende huis. (sla de voor de hand liggende dingen over zoals: je familie, je fotoalbums, je sieraden, je pc – die heb ik al voor je in veiligheid gebracht). Neem je voor foto´s te maken van die lievelingsspullen. Schrijf er eventueel over.

Blz. 37: Welke spullen in je huis zou je best los willen laten? Wat let je?

Blz. 39: Schrijf over verwondering. Zomaar alle kanten op. Schrijf 7 minuten. Streep dan woorden, flarden, halve zinnen aan. Kies er daar 1 van uit en schrijf daarover weer 7 minuten aan één stuk. Wat heb je ontdekt?

Blz. 39: De meest natuurlijke manier om uit je comfortzone te komen is op reis te gaan. Schrijf hierover een sneeuwbal.

Een sneeuwbal is een schrijfsel van 10 regels. De eerste regel heeft maar 1 woord en de laatste regel heeft 10 woorden. Dus iedere regel heeft een woord meer. Je mag steeds andere zinnen schrijven. Als het aantal zinnen maar klopt. Voorbeeld:

Flow
Fijn boekie
Vol lekkere plaatjes
Verhalen en mooie gedachten
Die me inspireren tot schrijven
Of juist even lekker niets doen
Alles mag met dit flowtastische eigenwijze schrijverijtje
Ik ben benieuwd wat jij gaat zitten schrijven
Van mij mag je helemaal je eigen gang gaan
Schrijven brengt je altijd dichter bij jezelf en je flow

Blz. 40/41: Schrijf over een feest waar je ooit bent geweest. Wat het fijn, of juist niet? Voelde je je welkom, of hing je erbij? Bleef je lang of vluchtte je? Of ging het helemaal anders? Schrijf veel details en betrek al je zintuigen erbij: zien, horen, ruiken, proeven, voelen… (5 minuten schrijven).

Blz. 42: Heb je wel eens een cultuurshock ervaren? Schrijf erover met veel sappige details.

Blz. 43: welke van de “big 5” herken jij in jezelf? Alleen maar noteren. Verder hoef je er niets mee.

Big Five (persoonlijkheidsdimensies) (van wikipedia)
De theorie van de Big Five geeft vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon. De Big Five is oorspronkelijk gebaseerd op een Amerikaans onderzoek naar het gebruik van alle bijvoeglijk naamwoorden waarmee proefpersonen het karakter van een hun bekende persoon beschreven.

De vijf persoonlijkheidsdimensies
De vijf dimensies zijn van een hoog en breed algemeen betekenisniveau. Daarom zijn aanduidingen met abstracte termen uit de psychologie, zoals 'extraversie' of 'neuroticisme', beter dan aanduidingen met woorden die in de omgangstaal een heel specifieke betekenis hebben, zoals 'vriendelijkheid'. De Nederlandse Big Five onderzoekers hebben voor de vijfde dimensie een iets ander label gekozen dat beter aansluit bij hun onderzoeksgegevens: Intellectuele autonomie. 
 1. Extraversie (tegenover introversie). Engels: Extraversion or Introversion.
 2. Service gerichtheid: anderen helpen (tegenover eigen interesse). Engels: Agreeableness.
 3. Zorgvuldigheid (tegenover onzorgvuldigheid). Engels: Conscientiousness
 4. Emotionele stabiliteit (tegenover Emotionele instabiliteit). Engels: Emotional Stability t.o Neuroticism.
 5. Openheid tot nieuwe ervaringen, open staan verschillende invalshoeken (meningen) op 1 bepaald thema (tegenover gesloten koppigheid). Engels Openness to Experience


Blz. 45: Als diep-zelf-duiken bestond. Wat zou je dan in je eigen diepte willen vinden? Schrijf 10 minuten om alles boven te halen.

Blz. 46: Schrijf niet over de vragen op blz. 46 (of stiekem toch wel), vul de hele bladzijde met hoe het vandaag voelt om jou te zijn.

Blz. 48: Schrijf over een ervaring van je opgenomen voelen in een nieuwe groep. Neem zoveel tijd als je nodig hebt.

Blz. 51: Schrijf over haast. Schrijf over het gevoel van haast, het loslaten van haast, het weigeren van haast. Schrijf eerst 2 minuten heel snel. Dan 3 minuten lekker langzaam en rustig. Wat ontdek je?

Blz. 52: Herinner je een situatie van liever thuis willen blijven. Het hoeft niet met vakantie te maken te hebben, maar dat mag natuurlijk wel. Of… schrijf vanuit deze open zin: oh was ik maar thuis gebleven…..
  
Blz. 55: Zelfstandig worden. Schrijf over een moment van zelfstandig worden. Alleen op reis, op jezelf wonen, je eerste auto, alleen naar de winkel, een nieuwe baan, alleen iets beslissen, kunnen lezen…. Schrijf 7 minuten. Schrijf dan een elfje over deze ervaring.

Een elfje is een gedichtje met 11 woorden. Op de eerste regel 1 woord, tweede regel 2 woorden, derde regel 3 woorden, vierde regel 4 woorden, vijfde regel 1 woord. Dan heb je er 11. Verder zijn er geen regels. Alles mag. Voorbeeld:
Auto
Mijn eerste
Rode fiat panorama
Ik fantaseerde allerlei reizen
Verrukkelijk

Blz. 56: Met je ziel onder je arm lopen… vul er tien regels mee. Kies dan 1 zin uit en vul die aan tot 10 zinnen tekst.

Regels en zinnen: Met een regel bedoel ik, de ruimte op gelijnd papier, 1 regel, van links naar rechts. Een zin is een complete zin, van hoofdletter tot punt. Die kan kort zijn, maar ook veel meer dan een regel ruimte innemen.

Blz. 59: Soms is het fijn iets steeds op dezelfde manier te doen. Ken jij dit? Wat doe jij graag steeds op dezelfde manier? Schrijf erover op je favoriete plekje, of doe het helemaal anders. Wat ontdek je zo over jezelf? Schrijf daar nog 2 zinnen over.

Blz. 59: Zeeën van tijd. Wat zou je doen? Neem de tijd.

Blz. 60: Schrijf over de vraag. Vul de hele bladzijde.

Blz. 61: Van welke momenten in je leven zou je foto´s willen hebben. Maak een lange lijst. (zoek minstens 20 momenten). Eventueel kun je bij ieder moment een paar woorden voegen over het waarom van je foto wens.

Blz. 62 t/m 69: Schrijf over je dierbaarste foto. Schrijf 5 minuten. Maak daarna een rondeel over wat je hebt ontdekt.

Blz. 71: Heb jij wel eens last van paniek (gehad)? Schrijf erover. Schrijf daarna een miniatuur geruststelling in de vorm van een elfje.

Blz. 72: Schrijf over de vragen op blz. 72.

Blz. 73: Als je 1 koffer mocht vullen met alles wat je maar wilde. Wat zou je in die koffer stoppen. Let op alles mag en alles is mogelijk). Teken eventueel de koffer met inhoud.

Blz. 74 a,b,c (posters): Wat is jouw voorkeursomgeving? Strand, bos, slootjes en weiland, iets anders? Schrijf over een fijne ervaring die je daar had.

Blz. 77: Fantaseer over een heel ander gebruik van een caravan dan alleen voor vakantie. Bedenk minimaal 7 nieuwe mogelijkheden.

Blz. 79: Klein en behapbaar…. Schrijf zomaar over wat je daarbij te binnen schiet, wat opborrelt, wat je invalt, wat je erbij voelt.

Blz. 84: Waar zou jij wel een compact huisje willen hebben? Fantaseer er op los… Teken of maak een collage als je zin hebt. Leg de lat lekker laag. Een kindertekening is perfect.

Blz. 87: Ga gezellig een dagje naar een stad(je) waar je van houdt. Neem je vakantie schrijverij mee. Ga ergens lekker zitten schrijven over waarom je deze stad zo leuk vind. Aan het einde van je dag… schrijf wat impressies op. Rond af met een Haiku.

Een haiku is een Japanse dichtvorm. In het Japans heeft iedere regel een vastgesteld aantal tekens. In het Nederlands tellen we lettergrepen. Een haiku heeft drie regels. Eerste regel 5 lettergrepen, tweede regel 7 lettergrepen, derde regel 5 lettergrepen. Er zijn meer regels… maar die passen we nu niet toe. Behalve de lettergrepen… mag alles. Voorbeeld:

Met oud HEMA-tje
Dan kan mijn stad niet meer stuk
Zalig schrijfhonkje

Blz. 87: Een verlangen naar onvoorspelbaarheid…. Verklap iets over jezelf en je verlangens. Neem 10 minuten de tijd.

Blz. 88: Geef geen antwoord op de vragen van blz. 88. Schrijf over een boom die ooit of nog belangrijk was of is in je leven.

Blz. 92 en 97: Neem een blokje post-it´s en schrijf daar elfjes op naar aanleiding van de foto´s op blz. 92 en 97. Plak ze bij de foto´s. Maar er eventueel meerdere voor 1 foto.

Blz. 89 t/m 99: Lees het verhaal “het kamp”. Schrijf er een recensie over in 5 minuten. Schrijf de recensie alsof je boeken recensent bent voor je favoriete tijdschrift.

Blz. 100: Schrijf over de mooiste of grootste verrassing van je leven. Als je niet kunt kiezen stel jezelf de vraag dan anders: schrijf over een mooie of grote verassing in je leven.

Blz. 102: Wanneer durfde jij je gevoel te volgen? Wat waren de gevolgen? Schrijf 7 minuten. Lees het terug. Schrijf dan 2 zinnen over wat je opvalt.

Blz. 103: Maak een opsomming door met deze 2 woorden steeds weer een hele zin te maken. De allermooiste….  Voorbeeld:

 • De allermooiste haartjes: die van mijn zoontje toen hij 3 was en in de zon voor me op mijn fiets in zijn stoeltje zat. 
 • De allermooiste ijscoupe: de coupe die mijn stiefvader bestelde onderweg naar Spanje. Hij koste 25 gulden en was zo groot als een kleine vissenkom, vol met aardbeien en slagroom.
 • Het allermooiste weer: een lekker zachte milde lentedag.
 • De allermooiste lach: die van mijn kinderen… hun eersten
 • De allermooiste momenten: waarin er echt open contact is met iemand.


Blz. 104: Als je overal naar toe op pad mocht en kon. Alles werd betaald en je werk, je verantwoordelijkheden en je zorgen werden voor je overgenomen…. Waar zou je heengaan?

Blz. 106: Teken een plattegrondje van je huis en je buurtje.

Blz. 113: Schrijf een lieve brief aan jezelf over uitstellen. Echt een hele lieve…

Blz. 115: “ Op de bonnefooi”. Wat deed jij ooit op de bonnefooi? Schrijf erover. Rond af met een rondeel.

Blz. 116: Schrijf over een grandioze mislukking. Heel lang, heel kort… of liever niet (dan is deze opdracht mislukt en dat is helemaal niet erg).

Blz. 118: Neem een belangrijke foto uit je album of je telefoon in gedachten. Vertel het verhaal dat erbij hoort. Gebruik niet meer ruimte op papier dan de grootte van een ansichtkaart. Vol is vol dus kom snel tot de kern.

Blz. 119: Wat hamster jij? Schrijf er 5 minuten over of maak een lijstje. Vervolgens kun je een korte advertentie maken zoals je wel eens in de krant ziet over dat wat jij het liefste hamstert. 

Voorbeeld: Gezocht. Tasje voor sasje. Lieve inhoud gegarandeerd. En blij mee rondhuppelen beloofd. Kom je tasje? Sasje.

Blz. 121: Wat vind jij belangrijker? Het leven vastleggen of het leven ervaren? Weid erover uit of hou het kort.

Blz. 122: Maak een selfie met je telefoon of kijk in de spiegel. Wat zie je. Schrijf daarover. Schrijf tenslotte een complimenterend elfje aan jezelf. Voorbeeld:

Hoi
Blond schatje
Met blauwe ogen
En een warm hart
Kus
  
Blz. 124: Doe nu even een Mindfulness oefening die adempauze wordt genoemd. Ga rustig zitten en sluit je ogen. Breng al je aandacht bij je lijf. Hoe zit je erbij, hoe voelt je lijf, wat neem je waar? (volg dit 1 minuut). Breng dan je aandacht bij je adem. Volg je adembeweging ook 1 minuut met al je aandacht. Breng dan je aandacht bij hoe je je voelt. Wat merk je allemaal op in je gemoed? Volg dit ook 1 minuut. Pak dan je schrijverij en schrijf wat op over je ervaringen.

Blz. 126/127: Schrijf over vaagheid. Wat was of is nog niet duidelijk? Probeer het al schrijvend te onderzoeken tot er helderheid ontstaat. Schrijf dan 2 zinnen over wat je hebt ontdekt. Schrijf eventueel in de foto op blz. 126 en 127.

Blz. 128: Wat zoek jij in vakantie? Rust, ruimte, lege tijd, avontuur, actie, verassingen, natuur, iets anders? Brainstorm een beetje hierover. Kies dan de drie kernwoorden uit.

Blz. 129: Vakantiekunst. Bedenk 10 soorten minivakantie momenten die je in je dagelijks leven kunt toepassen. Hele kleine mini vakantie momenten die je kunt inbouwen in gewone dagen. Voorbeeld:
 • Kopje thee vakantie
 • Drie lieve woorden opschrijven vakantie
 • Zuchtvakantie (3 keer zuchten)
 • Hand op mijn hart vakantie
 • Kusje in mijn hand vakantie
 • Klein ommetje mini wandelvakantie van 5 minuten
 • Schouders 10 keer rollen vakantie
 • enzovoort


Blz. 131: Schrijf over thuisblijven. Kies een techniek naar wens. 5,7,10 minuten. Een rondeel. Een brief. Een haiku, een elfje of een andere schrijfvorm.

Blz. 134/135: Doe de oefeningen op blz. 134 en 135 BUITEN. Schrijf na afloop wat over je ervaring. Je kunt ze ook nog binnen doen en het verschil ontdekken… of de overeenkomst.

Blz. 139: Schrijf een eigen vakantie tip op. Iets wat je zelf hebt ontdekt over ontspannend vakantievieren.

Blz. 141: Stuur op vakantie iedere dag 1 ansicht aan jezelf naar huis. Zet facebook, instagram e.d. overdag uit. Wat gebeurt er met je?

Blz. 145: Maak 10 minuten lang steeds opnieuw deze zin af: Ik ben onderweg naar…. Schrijf alles op dat in je opkomt. Steeds opnieuw deze zin afmaken. Schrijf dan een rondeel over de kern van je ontdekkingen.

Blz. 146: Gebruik de woorden op blz. 146 en schrijf daarmee een gedicht. Je mag woorden aanvullen. Als het klaar is, schrap je weer woorden tot je er nog maar 10 á 15 over hebt.

 Overige extra´s bij het vakantieboek

De ansichtkaarten: Gebruik deze kaarten als startpunten voor collages. Over iedere kaart met woord maak je 1 collage. Gebruik per collage maar 5 minuten. Een snelle collage dus. Scheur wat beeld uit, plak ze op een A4 en schrijf er wat woorden bij. Ga dan verder met de volgende kaart. Wat ontdek je zo over jezelf. Schrijf dit op in tien regels tekst. Stuur de kaarten daarna eventueel op aan iemand(en) die je lief vindt.

Happy memory box en bijpassende kaartjes: Vouw het doosje. Schrijf iedere dag een heel klein liefdesbriefje aan jezelf in 10 to 15 woorden. Verzamel de briefjes in dit schatkistje. Gebruik de memoriebox kaartjes als boodschappenbriefjes. En bewaar die ook.

Het langzame schriftje: Vul dit schriftje deze zomer met 3 mooie momenten per dag. Leg het op je hoofdkussen met een pennetje erbij. Ga niet slapen voor je wat hebt toegevoegd aan je papieren geluksmuseum.

Bulletjournal:
Gebruik dit schriftje als verzamelplek voor plannetjes, to do lijstjes (nog te doen), tá-dá lijstjes (joepie, al gedaan) en not-to-do-anymore lijstjes.
Als oefenschriftje voor eenvoudige doodles, lijntjes, pijltjes enzovoort
Of gooi het schriftje weg en weiger te plannen
Of schrijf er een verrukkelijk lange verlanglijst in
Of weet jij er een goed doel voor?Boeken van Saskia de Bruin
Uitgeverij AnkhHermes
·         Schrijvend tot jezelf komen
·         Schrijvend openbloeien in het schrijfpaleis
·         Het Schrijfhandboek
·         Weg van de pijn (sept 2018)


saskiaschrijft@quicknet.nl
06-2359 4010


Geen opmerkingen:

Een reactie posten